Naše farma

Naše farma Podhůra je součástí Ekologického centra EKO-LAND.EU z.s., které se doposud věnovalo převážně ekologické osvětě a výchově dětí a mládeže. Pomocí pořádání letních dětských táborů jsme městské děti vtahovali do nitra přírody a učili je žít v souladu s ní.

Nově jsme se rozhodli kromě toho být součástí přírody, zprostředkovat i zážitky z farmy, vytvořit sdílenou farmu pro širokou veřejnost a znovu vytvořit soběstačné a hlavně ekologické hospodářství mimo industriální zástavbu. Vzhledem k tomu, že sídlíme na okraji CHKO Železné hory a zároveň na okraji Rekreačních lesů Podhůra, které jsou hojně využívány veřejností pro rekreaci, je tato farma přímo ideální se stát součástí velkého areálu pro odreagování, regeneraci a vzdělávání.