1. fáze

Dnes jsme doladili koncept Ekologického centra a farmy Podhůra. Ten byl zaslán radě města a na stavební odbor, oddělení územního plánování. Teď nás čeká kolečko úředníků a vyjadřování odborů k zaslanému konceptu.