1. fáze

Dnes jsme doladili koncept Ekologického centra a farmy Podhůra. Ten byl zaslán radě města a na stavební odbor, oddělení územního plánování.
Teď nás čeká kolečko úředníků a vyjadřování odborů k zaslanému konceptu.

Text konceptu:

Myšlenkou ekologické farmy Podhůra je vytvořit areál, který bude ekonomický, energetický i ekologický ostrov. Myšlenkově bude zaměřen na les a rostliny, vodu a zvěř. Naše heslo je takové: když opustíme tento prostor, nesmí tu po nás zůstat nic, co by se nedalo jednoduchým způsobem odstranit a uvést do původního stavu. Celý areál chceme zachovat v lesním rázu a je v našem zájmu na pozemku udržet co nejvíce stromů.

Nejdůležitějším prvkem celého projektu je voda. Dnešním trendem je zadržování vody v krajině. Nemáme nic proti kanalizaci, která je báječným řešením z bakteriologického hlediska, ale má absolutně nelogickou funkci, která odvádí vodu přímo do řek a moře. Nejdůležitějším prvkem pro celosvětovou krajinu je zadržení vody, její recyklace a koloběh.

Pozemky pro farmu Podhůra leží na štěrkojílovém a žulovém podloží, kde je hladina spodní vody v úrovni 14 až 17 metrů a vlivem sucha neustále klesá. Proto nepočítáme s využíváním pitné vody z krajiny. Samotný vrt by byl nákladný a neekonomický. Pokud se těsně pod povrchem na pozemku nenajde pramen, počítáme s využíváním dovezené pitné vody, které není potřeba tolik. Pitná voda bude tedy řešena nádrží na pitnou vodu, pitná voda bude získávána dovážením/hadicí ze sousedního pozemku a je používána výhradně pro hygienu a stravování.

Všechna ostatní voda bude užitková a získána filtrací a recyklací. Nejvíce znečištěná voda ze záchodu bude svedená do dvou/tříkomorové odpadní jímky, kde vlivem sedimentace dojde k oddělení pevných složek, které následně klesnou ke dnu. Z této odpadní jímky znečištěná voda putuje přímo do přírodního biotopu, tak zvané kořenové čistírny odpadních vod, kde přírodním procesem pomocí bakterií a rostlin je voda filtrována do téměř čistého stavu. Pevné sedimenty se po určité době odvezou do čistírny odpadních vod. Lze je sice recyklovat svépomocí, ale není to možné kvůli legislativě.

Když voda opustí kořenovou čistírnu odpadních vod, bude udržována v retenční nádrži, kterou je možné použít pro zalévání flóry, napájení fauny a opětovnému využití jako užitkovou vodu pro splachování záchodů.

Mírně znečištěná voda z umyvadel a dřezu bude svedená rovnou do kořenové čistírny odpadních vod, která pouze odstraní bakteriální znečištění.

Srážková voda ze střech bude svedená rovnou do retenční nádrže. Kvalitu vody v retenční nádrži budou udržovat rostliny, jako jsou například rákosy, blatouch bahenní, kosatec, leknín, …

Pro důkladné pročištění od fytoplanktonu a zooplanktonu výborně poslouží ryba amur, která ve svém prvním vývojovém stádiu požírá fytoplankton, v následujícím vývojovém stádiu požírá pevné složky rostlin. Tím dojde k přirozené rovnováze. Velice rádi do této krajiny opět vysadíme žáby, které se tu dříve hodně vyskytovaly.
Přebytečná voda z jezírka putuje dál do volné půdy, kde se vsakuje. Nepočítáme ale s přebytkem vody.

Tento přírodní proces koloběhu vody v přírodě bude důkladně popsán na informačních tabulích a použit jako výukový nástroj pro děti a veřejnost.

Budova centra bude sloužit jako zázemí pro celý areál. Celkovou zastavenou plochu počítáme cca 100 metrů čtverečních. Nejsme příznivci trvalých staveb, takže nepočítáme s žádným betonem a základy. Celá budova je lehká dřevostavba, rozebíratelná stavebnice v nízkoenergetickém, nebo pasivním standardu, která bude postavena maximálně na zemních vrutech. Polovinu této plochy zaujme budova se společenskou místností, s místností pro gastro a pro sociální zařízení, hlavně záchody a umyvadla.
Druhá polovina bude pouze zastřešená plocha, která bude sloužit jako venkovní učebna, kde se můžou vzdělávat žáci základních škol na jednodenní škole v přírodě, může fungovat jako venkovní jídelna a odpočívárna pro návštěvníky centra, může být použitá pro další edukativní a společenské akce.
Celé zastřešení venkovní učebny bude pokryto solárními panely, které zajistí potřebnou energii pro chod ekologického centra.
Energetická náročnost celého centra nebude vysoká. Osvětlení bude zařízeno plně ekologickými LED světly, náročnější na energii budou pouze vodní čerpadla pro koloběh vody. I tak počítáme pro čerpadla pouze nárazově 2x 600W, protože proud vody nemusí být vysoký.
Pro ohřev teplé vody bude propan-butan, buď ve formě průtokového ohřívače, nebo bojleru s nádrží.

Vytápění objektu bude řešeno pomocí plynových kamen na propan-butan s odvodem přes stěnu, nebo do odtahového komínku. Tyto kamna zvané „vafky“ jsou bezpečné a zplodiny z topeniště neohrožují interiér. Odhadované náklady na vytápění v zimních měsících jsou max. 2000Kč měsíčně.

Součástí farmy bude i lesní školka pro maximálně 15 dětí, které budou většinou času venku, v nepříznivém počasí se mohou ukrýt v indiánském týpí s vytápěním, nebo do hlavní budovy ekocentra. V programu ekocentra budou ze začátku nabízené aktivity letních příměstských táborů.
V případě zájmu bychom rádi provozovali i letní dětské tábory s ubytováním, s kapacitou například 40 dětí.
Tyto děti by byly ubytovány v podsadových stanech. Hygienické zařízení by bylo využíváno pro tento letní tábor, stravovací zařízení buď v prostoru budovy ekocentra, nebo formou polní kuchyně. S provozováním letních táborů máme dlouhodobé zkušenosti.

Součástí pozemku ekologického centra bychom chtěli zřídit zónu s minizoo, která bude lemovat jezírko a bude přístupná přes nízký přelézací plot.
V tomto území bychom chtěli mít výběh pro pár kamerunských koz a voliéru například s andulkami, pro nejmenší návštěvníky. Dále chceme vytvořit na pozemku dětský koutek s různými prvky, kde bude například bosý chodník pro děti, nenáročné prolézačky, umělý vodní potok se stavidly, …

V západní části bude vytvořena ochranná zóna s hustým porostem, která oddělí areál se sousedními pozemky, aby nedocházelo k vzájemnému rušení.
Součástí tohoto ochranného pásma bude i klidová relaxační zóna, kde bude přísně zakázáno mluvit nahlas. Tato zóna bude Oázou klidu a čisté přírody, vhodnou pro jogínské cvičení, běžnou relaxaci a meditaci. Doplňkovým zvukem této části bude tekoucí voda, kterou chceme pohánět solárním systémem a jednoduchým koloběhem. Zároveň v této klidové zóně bude vyhrazena malá část „taťkovské zóny“, která bude tahákem pro znuděně tatínky od rodin, kteří se také hojně vyskytují. Obsah této části si prozatím necháme jako překvapení.

Na tomto horním pozemku máme v plánu provozovat i lesní bar bez obsluhy. Jedná se o jednoduché občerstvení, kde si kolemjdoucí může vybrat z řady nápojů a potravin. U každého nápoje a potraviny bude jasně daná symbolická cena, která pokryje náklady na nákup. Turista následně vhodí částku do kasičky, která poslouží k úhradě nákladů na pořízení surovin. Takovéto občerstvení funguje i v Jeseníkách několik let. Bude umístěno přímo u cesty, s volným vstupem dle jasně definovaného řádu.

Prostřední pozemek v ochranném pásmu vysokého napětí chceme z cca 1/3 využít jako ohradu pro koně, kteří budou sloužit pro hipoterapii. Regenerace pomocí hipoterapie je neocenitelný nástroj pro děti s fyzickými i psychickými problémy. V tomto směru bychom rádi spolupracovali se zdravotnickou školou Chrudim, popřípadě s kvalifikovanými terapeuty.
Prostřední část tohoto pozemku bude sloužit jako komunitní biofarma, kde si kdokoli z obyvatel může propůjčit část pozemku a na něm pěstovat pro radost a své zdraví kvalitní zeleninu a ovoce. Tato část bude přístupná pouze členům komunity, kteří obhospodařují své části.
Zbytek pozemku bychom rádi využili jako parkoviště a plochu pro návštěvníky na odstavení kol a jiných povozů.

Spodní část pozemku chceme využít jako oboru pro daňky evropské, sražené srny a srnce a dravé ptáky, kteří se do stanice dostanu od obyvatel po nálezu. Celá tato část bude sloužit jako záchranná stanice.

Všechny pozemky máme v plánu oplotit jednoduchým dřevěným farmovým plotem z kulatiny, nebo prken, opět bez základů, pouze se zatlučenou kulatinou do země.

Zákres je orientační a pozice jednotlivých částí se mohou ještě upravovat v rámci jednotlivých pozemků.